Hvad er DK-mærket?

Målrettet reelle

Idéen bag vores mærkeordning

Danske-virksomheder.dk er en mærkeordning, der er lavet til at hjælpe danske virksomheder med at demonstrere deres legitimitet og troværdighed online. Formålet med ordningen er at skabe en platform, hvor reelle virksomheder kan registrere sig og anvende DK-mærket på deres hjemmeside.

Når forbrugeren ser DK-mærket på en hjemmeside, signalerer det, at virksomheden bag siden er legitim og etableret. Mærket viser virksomhedens startdato (årstal) og angiver samtidigt, at de er en del af en velrenommeret ordningen.

DK-mærket angiver:

  • at virksomheden har et officielt CVR-nummer.
  • at virksomheden har gennemført minimum 1 regnskabsår.
  • at virksomheden startede i det årstal, som DK-mærket viser.
  • at virksomheden er godkendt af danske-virksomheder.dk.
  • at virksomheden fremgår af deltagerlisten.

Sådan øges forbrugerens tillid til virksomheden, hvilket giver en større grad af tryghed og sikkerhed i deres online interaktioner – på enkel og transparent vis.

DK-mærket har en bredere funktion i at støtte og fremme en sund økonomisk udvikling i Danmark. Ved at tilskynde til registrering og anvendelse af mærket, bidrager ordningen til at skabe et mere velrenommeret forretningsmiljø, der fremmer sund konkurrence mellem virksomheder.

I sidste ende kan anvendelsen af mærket hjælpe virksomheder med at øge forretningsmuligheder og salg online, samtidig med at forbrugeren får en større grad af tryghed og tillid i sin kunderejse. Som en velrenommeret mærkeordning, der fremmer legitimitet, troværdighed og transparens, har danske-virksomheder.dk en vigtig funktion i at skabe et mere sikkert og bæredygtigt online forretningsmiljø for både virksomheder og forbrugere.

Ét dansk initiativ
i hele norden

Mærkeordningen findes også i øvrige nordiske lande, herunder Sverige og Norge. Disse ordninger, der fungerer på samme måde som danske-virksomheder.dk, bidrager ligeledes til at fremme legitimitet, troværdighed og transparens for forbrugere online. Se vores mærker herunder:

Vi validerer årligt
alle virksomheder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Screening af
virksomhed

Tydeliggør for dine besøgende at virksomheden er danskregistreret.

Kvalitets-stempel

Viser virksomhedens startdato (årstal), som fremgår af dit DK-mærke.

Link til
website

Din virksomheds hjemmeside bliver vist på deltagerlisten inkl. hyperlink.

Få svar på vores mest almene spørgsmål

Ved oprettelse af din virksomhed, opkræves et administrationsgebyr á 199 DKK/år. 

Beløbet dækker screening af din virksomhed ifm. oprettelse og årlig screening

Nej, et personligt ejet mindre virksomhed (PMV) kan desværre ikke blive oprettet på danske-virksomheder.dk.

Personligt ejet mindre virksomheder indberetninger ikke moms og andre afgifter til det offentlige, hvilket ikke lever op til vores regelsæt.

Ja, enkelmandsvirksomheder kan sagtens blive oprettet på danske-virksomheder.dk.

Forudsætningen for oprettelse er, at virksomheden 1) er registreret i CVR og 2) har minimum ét gennemført årsregnskab og 3) er godkendt af danske-virksomheder.dk

Ja, Interessentselskaber (I/S) kan sagtens blive oprettet på danske-virksomheder.dk.

Forudsætningen for oprettelse er, at virksomheden 1) er registreret i CVR og 2) har minimum ét gennemført årsregnskab og 3) er godkendt af danske-virksomheder.dk

Ja, anpartsselskaber (ApS) kan sagtens blive oprettet på danske-virksomheder.dk.

Forudsætningen for oprettelse er, at virksomheden 1) er registreret i CVR og 2) har minimum ét gennemført/offentliggjort årsregnskab og 3) er godkendt af danske-virksomheder.dk

Ja, aktieselskaber (A/S) kan sagtens blive oprettet på danske-virksomheder.dk.

Forudsætningen for oprettelse er, at virksomheden 1) er registreret i CVR og 2) har minimum ét gennemført/offentliggjort årsregnskab og 3) er godkendt af danske-virksomheder.dk

Ophavsret er en form for juridisk beskyttelse, der gives til skabere af originalt litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, såsom bøger, film, musik og software.

Det giver skaberne kontrol over brugen, kopiering og distribution af deres værker og beskytter mod uautoriseret brug. Ophavsret er vigtigt for skaberne, da det sikrer betaling og incitament til at producere originalt og innovativt arbejde, og for samfundet, da det fremmer kreativitet og innovation.

CVR-nummeret er et unikt identifikationsnummer, der tildeles virksomheder i Danmark. Det tilsvarer virksomheders svar på CPR-nummeret for privatpersoner.

CVR-nummeret består af otte cifre og bruges til at registrere virksomhedens navn, adresse, kontaktoplysninger og branchekategorier i Det Centrale Virksomhedsregister. Det er også en forudsætning for, at virksomheder kan blive en del af forskellige godkendelses-ordninger, herunder DK-mærket.

Ja, såfremt at man ved oprettelse oplyser et hyperlink til virksomhedens hjemmeside, oprettes et link (dofollow) i forbindelse med godkendelse.

Ja, det er et krav for virksomheder, som fremgår af deltagerlisten, at DK-mærket anvendes på deres hjemmeside.

Dette kontrolleres for hver virksomhed efter oprettelse, i forbindelse med godkendelse, og periodisk hvert år.

Alle deltagere bliver oprettet 1 år ad gangen. Efter oprettelse har man mulighed for at forny sin deltagelse mod årlig opkrævning. Man kan forny lige så længe, som man vil.

Hvis en virksomhed ikke fornyer sin deltagelse, fjernes virksomheden fra deltagerlisten efter 1 måned. I samme anledning bortfalder virksomhedens rettighed til at anvende DK-mærket. Det kontrolleres, om virksomheden fortsat bruger mærket.

Scroll to Top